Termeni și condiții

INTRODUCERE

Acest site a cărui adresa este www.clincia-sinapse.ro (denumit în continuare “site”) este deținut și operat de către ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” și este oferit în scopuri de informare.

ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” este înregistrată cu seria CUI 29413552.

Prin intermediul acestei pagini web sunt prezentate termenii și condițiile de utilizare ale acestui site.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții. Vizitarea în continuare a acestui site presupune acceptarea integrală a acestor termeni și condiții de utilizare a site-ului www.clincia-sinapse.ro

În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta politică, vă rugăm să părăsiți acest site.

MARCA ȘI DREPTUL DE AUTOR

Conținutul website-lui www.clinica-sinapse.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE”. Toate materialele (incluzând, fără limitari, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE”. Este interzisa modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la office@clinica-sinapse.ro. 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” nu garantează în nici un mod securitatea și/sau confidențialitatea nici unei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest site sau catre adresele de e-mail ale oricărui membru aparținând ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE”.

Acest site poate conține legaturi catre alte site-uri care nu sunt operate și nu se află sub controlul ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE”. Nu ne asumam nici o responsabilitate cu privire la condițiile de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în nici unul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.

ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” precum si oricare dintre asociații, colaboratorii sau angajații săi nu vor putea fi ținuți răspunzători în niciun mod pentru niciun prejudiciu, de orice tip, direct sau indirect, rezultat din accesarea sau utilizarea acestui site sau având orice legătură cu conținutul acestui site.

MODIFICĂRI TERMENI ȘI CONDIȚII

Modificări ale prezentei politici de utilizare a site-ului ce vor aparea pe parcurs, vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Aceasta politica prezentată constituie în intregime un acord încheiat între vizitatorii site-ului și ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” în privința utilizării site-ului. ACHIȚEI P. GABRIELA – CABINET INDIVIDUAL PSIHIATRIE “SINAPSE” își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.